T1 T001 2.3 26.0 1.2 +0.5
-0
T2 T002 2.3 26.0 1.2 +0.5
-0
T3 T003 2.3 26.0 1.3 +0.5
-0
T5 T005 2.3 26.0 1.4 +0.5
-0
T6 T006 2.3 26.0 1.9 +0.5
-0
T7 T007 2.3 26.0 1.9 +0.5
-0
T8 T008 2.6 26.0 2.4 +1.0
-0
T9 T009 2.8 26.0 2.4 +1.0
-0
T10 T010 3.0 26.0 3.0 +1.0
-0
T15 T015 3.6 33.0 3.4 +1.0
-0
T20 T020 4.1 33.0 4.3 +1.0
-0
T25 T025 4.7 33.0 4.9 +1.0
-0
T27 T027 5.3 33.0 5.5 +1.0
-0
T30 T030 5.8 33.0 6.5 +1.0
-0
T40 T040 7.0 40.0 6.5 +1.0
-0
T45 T045 8.2 40.0 7.3 +1.0
-0
T50 T050 9.2 40.0 9.0 +1.0
-0
T55 T055 11.6 40.0 10.0 +1.0
-0
T60 T060 13.6 67.9 13.0 +1.0
-0
T70 T070 19.0 67.9 16.0 +1.0
-0
T90 T090 20.5 67.9 18.0 +1.0
-0
T100 T100 23.0 67.9 20.0 +1.0
-0
1IP - - - - -
-
2IP - - - - -
-
3IP - - - - -
-
5IP - - - - -
-
6IP IP006 2.3 26.0 1.9 +0.5
-0
7IP IP007 2.3 26.0 1.9 +0.5
-0
8IP IP008 2.6 26.0 2.4 +1.0
-0
9IP IP009 2.8 26.0 2.4 +1.0
-0
10IP IP010 3.0 26.0 3.0 +1.0
-0
15IP IP015 3.6 33.0 3.4 +1.0
-0
20IP IP020 4.1 33.0 4.3 +1.0
-0
25IP IP025 4.7 33.0 4.9 +1.0
-0
27IP IP027 5.3 33.0 5.5 +1.0
-0
30IP IP030 5.8 33.0 6.5 +1.0
-0
40IP IP040 7.0 40.0 6.5 +1.0
-0
45IP IP045 8.2 40.0 7.3 +1.0
-0
50IP IP050 9.2 40.0 9.0 +1.0
-0
55IP IP055 11.6 40.0 10.0 +1.0
-0
60IP IP060 13.6 67.9 13.0 +1.0
-0
70IP IP070 19.0 67.9 16.0 +1.0
-0
90IP IP090 20.5 67.9 18.0 +1.0
-0
100IP IP100 23.0 67.9 20.0 +1.0
-0

* TORX®针的打入尺寸以《TMP-043规格》为准。
* TORXplus®的打入尺寸以《CMP-21规格》为准。
* 若要更改为其它尺寸、或选用超硬合金材质,请预先提出要求。
* 轴承加工等的额外加工、各类表面处理为订制服务。

* 同时还可提供与冲针配套的模座。
* 上述模具产品将销售给技术引进方。
* 详情请联系我们。